MESYUARAT TAHUNAN PERWAKILAN (MTP)

  Mesyuarat Agung Tahunan juga telah dijenamakan semula sebagai Mesyuarat Tahunan Perwakilan (MTP) yang dihadiri oleh para Perwakilan daripada seluruh negara. Mesyuarat Tahunan Perwakilan (MTP) Kali Pertama yang melibatkan perwakilan…

0 Comments
Close Menu